[1]
Amelia, M., Kusuma, A.R. and Wahyudi, I. 2023. ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA TRAVEL CV.MOMO PRIMA JAYA SANGATTA. TINTA NUSANTARA. 9, 2 (Sep. 2023), 1-5. DOI:https://doi.org/10.55770/tn.v9i2.133.